POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz plików cookie z dnia 31.01.2024 r.

 1. Administratorem serwisu www.ksim.pl oraz Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO – jest Agencja Reklamowa DART, ul. Skwierzyńska 35, 61-615 Poznań.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych w braku takiego obowiązku, a w sprawach ochrony danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem ul. Skwierzyńska 35, 61-615 Poznań lub pod numerem telefonu 61 822 30 17
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych w następujących celach:
  1. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numer rachunku bankowego strony umowy – w celu zawarcia i wykonania umowy lub przedstawienia oferty, na zapytanie podmiotu danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktu przez stronę umowy – w celu zawarcia i wykonania umowy lub przedstawienia oferty, na zapytanie podmiotu danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numer NIP, numer rachunku bankowego – w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO);
  4. imię nazwisko, dane adresowe i kontaktowe – w celu realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz marketingu własnych produktów i usług w stosunku do klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do ich sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
  3. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ze względu szczególną sytuację podmiotu danych;
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą pisemną lub mailową na wskazane wyżej adresy. Administrator może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która występuje z żądaniem skorzystania ze swych praw. Administrator będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu ze strony Administratora na zapytanie klienta oraz zawarcia i realizacji umowy.
 7. Dane będą przetwarzane:
  1. przez okres wykonywania umowy, a następnie przez czas niezbędny do dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  2. przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości i podatkowych;
  3. do czasu cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania danych na jej podstawie;
  4. do czasu wygaśnięcia ważności w zakresie niezbędnych plików cookie.
 8. Pana/Pani dane osobowe w postaci plików cookie mogą podlegać profilowaniu w celach reklamowych i analitycznych wskazanych poniżej. W oparciu o zgromadzone przez Administratora Pana/Pani dane osobowe nie są jednak automatycznie podejmowane żadne decyzje.
 9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko takie podmioty, których współpraca jest niezbędna dla prowadzenia działalności przez Administratora lub którym przekazanie danych stanowi wymóg obowiązującego prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby były to podmioty, które zapewniają najwyższe standardy ochrony danych, zobowiązując je do zachowania poufności, w tym na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania. Do takich podmiotów należą m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi księgowe, archiwizacyjne, informatyczne, hostingowe etc.
 10. Pliki Cookie
  1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.
  2. Strona www.ksim.pl korzysta z plików cookie.
  3. Możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika. W dowolnej chwili można wycofać zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie www.ksim.pl, w prawym dolnym rogu po kliknięciu w ikonkę cookies.
  4. Przetwarzamy informacje zebrane na podstawie plików cookie w następujących celach:
   • Funkcjonowanie strony internetowej oraz usprawnienie jej działania, a także poprawa doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem z niej;
   • Tworzeniem statystyk;
   • Personalizacja materiałów reklamowych za pomocą narzędzi naszych partnerów reklamowych takich jak narzędzie narzędzie Google. Dane zebrane podczas odwiedzin naszej strony internetowej pozwalają nam analizować sposób korzystania z naszego serwisu i na tej podstawie podnosić jakość naszej oferty i zapewniać bardziej spersonalizowane informacje reklamowe.
  5. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
  6. Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
  7. Na podstawie plików cookie możemy korzystać z platformy Google Analytics, którego dostawcą jest firma Google Inc. („Google”) z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA. W oparciu o te pliki cookie Google zbiera statystyki wejść na stronę, zachowania w niej, oraz sposobów jej przeglądania. Pliki cookie używane przez Google są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, jednak mają Państwo możliwość niewyrażenia zgody na używanie tych plików cookie a tym samym ich przekazywanie do Stanów Zjednoczonych zaznaczając odpowiednie opcje w ustawieniach przeglądarki lub Deklaracji dot. plików cookie na naszej stronie www.ksim.pl, w prawym dolnym rogu po kliknięciu w ikonkę cookies.
  8. Możemy korzystać z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc., które umożliwia zarządzanie tagami (znacznikami) strony internetowej za pomocą interfejsu internetowego. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną, która nie wykorzystuje ciasteczek i nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które ze swojej strony mogą gromadzić dane w pewnych okolicznościach. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Tag Manager na stronie: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.
  9. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  10. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach. Na tej zasadzie na naszej stronie dostępna jest interaktywna mapa google, po kliknięciu w którą zostają Państwo przeniesieni bezpośrednio do usługi dostarczanej przez google. Warunki korzystania z tej usługi dostępne są tutaj: Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth – Google.
  11. Poniżej wyszczególniamy konkretne rodzaje plików cookie wykorzystywane przez naszą stronę.
   cookieyes-consent